Ege Ambulans
Doğru Tanı, Doğru Tedavi Zamanlaması Başarıyı Getirir30/03/2021

Çocuk Kardiyolojisi branşı, morarma, nefes almada zorluk, çarpıntı hissi, göğüs ağrısı, çabuk yorulma gibi belirtileri olan ve 0-17 yaş arasındaki bireylerin tanı ve tedavisiyle uğraştığını belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi’nden Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ Tanı koyarken streteskop ile, elektrokardiyagrafi, ekokardiyagrafi, yemek borusundan yapılan transezofageal ekokardiyografi, anne karnında iken fetal ekokardiyografi ile ve anjiyografi kullanıyoruz. Doğru tanı, doğru tedavi zamanlamasını beraberinde başarıyı getirir Yüksek düzeyli teknoloji kullanıyoruz. Tanıyı koyar koymaz hastaya tıbbi ilaç ile veya anjiyografi ile (balon, coil, perkutan device) veya cerrahi yöntem ile mi yaklaşım sağlanacğaı saptanabilmektedir. Günümüzde baız atriyal septal defekt ( kulakçıklar arasında delik) bazı ventriküler septal defekt ( karıncıklar arasında delik) ve bazı patentduktus arteriosus ( Şah Damarıyla, akciğere giden ana damarın arasındaki delik) anjiyografik yöntem ile ameliyatsız düzeltilebilmektedir. Burada önemli olan tüm bu kararın Kalp Damar Cerrahisi ile ortak alınması gerekliliğidir. Hastanede, anjiyografi teknisyenlerinden, kalp damar ve kardiyoloji hemşirelerine kadar temizlik personelininde elde edilen başarılı sonuca olan katkısı tartışılmaz bir gerçektir” dedi.

Bakteriyel Boğaz Enfeksiyonlarına Dikkat!

Bakteriyel boğaz enfeksiyonlarının  5 ila 15 yas arasında sık görülen etkeninin “A Grubu Beta Hemolitik Streptokok” olduğunu belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ zamanında tedavisi yapılmayan bu mikrop özellikle 5-15 yaş arasındaki çocukların ileriki dönemdeki kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir” dedi. Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ Halk arasında eklem romatizması olarak adlandırılan hastalığın bağışıklık sisteminin yanılsamasına bağlı bir komplikasyon olarak oluştuğunu belirterek, “ Beta hemolitik streptekok enfeksiyonu belirtileri arasında bademcik ve boğaz duvarında kızarıklık veya bademcik üzerinde beyaz iltihap noktaları vardır. Bu hastalığın tedavisindeki amaç komplikasyonların önlenmesi, bulguların hafifletilmesi, bakterinin yayılmasının durdurulmasıdır” dedi.

Kalp Sağlığını Etkileyebilir

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde uzun dönem yan etkileri olarak kalp romatizması, eklem romatizması görülme olasılığının olduğunu belirten Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ Bu da genellikle enfeksiyon geçirildikten 4 ila 6 hafta sonra karşımıza çıkabilir. Bu nedenle hastalık ani dönemde alevli ve halsizlik yapan bir enfeksiyon iken, Uzun donemdeki etkileri kalp kapakçıklarında kalıcı zararlar bırakan etkilerdir. Bu nedenle akut dönemdeki tedavinin doğru yapılması önemli ve gereklidir. Okul çağı çocuklarda ilk 9 gün içinde ateşli boğaz enfeksiyonunu hekim muayene edip antibiyotik gerekiyor mu diye değerlendirmesi gerekir. Antibiyotik gerekiyor derse ailenin de bunu kullanması lazım.  Çünkü bu romatizmanın oluşması genetik yatkınlıkla yüzde 3’se, antibiyotik kullanımında yüzde 0,3’e düşüyor.” dedi.

Tedavi

Eğer hastalık kalbi tutmuşsa kortizon veya yüksek doz aspirin ile tedavi edildiğini söyleyen Prof. Dr. Tavlı, “ Kalp yetmezliği oluştuğu zaman ise yetersizlik ilaçları önerilmektedir. Ancak hasta yılda bir kez kontrol edilmelidir. Sorun erişkin yaşlarda da devam ederse, erişkin kardiyoloji hekimleri balon yöntemi ya da kapak ameliyatı ile tedavi önerebilir. Bir diğer tedavi yöntemi ise penisilindir.  Penisilin allerji yapar diye korkuluyor. Allerji testi esnasında bile penisilin allerjisi oluşabilir Tam teşekküllü  sağlık hizmeti sunulan yerlerde kas içine 21 günde bir koruma amaçlı yapılması uygun olur. Penisilinde korumanın suresi sadece eklemler tutulduysa 21 yaşına kadar; kalp kapaklarını tuttuysa 35 yaşına kadardır” dedi.

Sosyal Ağlarda Paylaş
Ege Ambulans
Has Ajans Sağlık Gazetem 0(232) 464 75 73 info@saglikgazetem.com