Ege Ambulans
Hamilelik Takibi Nasıl Yapılmalı?02/08/2022

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş, gebeliğin ilk vizitinde de, ayrıntılı tıbbi öykü, fizik muayene, ultrasonografik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek sağlıklı bir gebelik takibinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

6-10. hafta: Ultrason ile fetal kalp aktivitesi, fetus sayısı, fetusun baş-popo mesafesi ile gebelik haftası tayini kontrol edilmektedir.

11-14. Hafta Özellikle bu haftalar arasında, genetik bozukluklar açısından, sıklıkla tarama Down sendromu başta olmak üzere bazı anöploidiler için yapılmaktadır. Bu hafta aralığında; ultrasonografik değerlendirmeyle ense saydamlık kalınlığı ölçümü, fetal burun değerlendirmesi ile birlikte anne kanında bazı testler yapılır.  

18.-23. Hafta Konjenital anomali taramasının, genellikle gebeliğin 18-22’inci haftasında yapılması önerilir. Yapılan detaylı ultrasonografik muayenede fetal kafatası, beyin yapıları, 4 boyutlu ultrason ile yüz muayenesi, boyun, toraks, kalp, abdomen, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, ekstremiteler, omurga, amniyon sıvısı, umbilikal kord ve plasenta değerlendirilir.

24.-28. Hafta Fetal anatomi ve gelişim, fetusun doğum kanalına yakın olan kısmı, fetal kardiyak aktivite, plasenta ve amniyon sıvı miktarı değerlendirilir. Bu haftalar içinde mutlaka değerlendirilmesi gereken testlerden birisi de fetus için ciddi komplikasyonlara neden olabilen ‘Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM)’ taramasıdır. Ayrıca, Rh kan uyuşmazlığı olan gebeler de özellikle 28. gebelik haftasında değerlendirilmelidir.

32.-36. Hafta Fetal anatomi ve gelişim, fetusun doğum kanalına yakın olan kısmı, fetal kardiyak aktivite, plasenta ve amniyon sıvı miktarı değerlendirilir. Ayrıca genellikle bu haftalardan doğuma kadar belli aralıklarla antenatal fetal iyilik hali testleri (NST ve gerekli durumlarda dopler ve biyofizik profil) yapılır.

36.-41. Hafta Gebeliğin 36’ıncı haftası artık fetal akciğer matürasyonun tamamlanmaya yakın olduğu haftadır. Özellikle 37’inci haftanın tamamlanmasıyla postpartum fetal oksijen desteği ihtiyacı belirgin düşmektedir. Gebeliğin 41’inci haftasına kadar yakın gözlem yapılması gerekir. Eğer fetal-maternal herhangi bir sorun yoksa, haftalık takiplerle non-stres test (NST) yapılması yeterlidir. Gebeliğin 41’inci haftası tamamlandığında, bundan sonraki dönemde postnatal dönemde yoğun bakım ihtiyacının ve postmatüriteye bağlı yenidoğan sorunlarının arttığı çalışmalarla gösterildiği için yaygın klinik uygulama, en geç 41’inci hafta itibari ile gebeliğin sonlandırılmasıdır.  

Doğum: Anne adaylarının doğum sürecini güvenli ve konforlu şekilde deneyimlemesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş, “Doğum Salonumuz sağlıklı, konforlu ve güvenli bir doğum için gerekli detayların düşünüldüğü ileri teknolojiyle donatılmıştır. Sancı-Doğum Odası olarak planlanmış tek kişilik odalarımızda hem yüksek hem de düşük riskli hastaların izlemi yapılabiliyor. Vaginal ve sezaryan doğum sonrası konforlu odalarda kat hemşirelerimiz ile birlikte yakın takip ve izleme devam ediyoruz. Emzirme danışmanlarımız eşliğinde anneye bebeğini besleme ve doğru emzirme teknikleri konusunda destek oluyoruz” dedi.

Sosyal Ağlarda Paylaş
Ege Ambulans
Has Ajans Sağlık Gazetem 0(232) 464 75 73 info@saglikgazetem.com