Özel Akhisar Hastanesi
Telefon0236 404 0 404
Faxakhisar@akhisarhastanesi.com
Has Ajans Sağlık Gazetem 0(232) 464 75 73 info@saglikgazetem.com